COBOL Reskill Basis

Detailinformatie

Inhoud

 • De COBOL ontwikkelomgeving
 • Basissyntax in COBOL
  • Divisions en Sections

  • Definiëren variabelen (picture clauses, redefine, values)

  • Tabellen

  • Rekenkundige operaties

  • Iteraties

  • Selecties

  • Stringverwerking

 • Voorbereiden en uitvoeren van testen

 • Documentatietechnieken
  • NSD (Nassi–Shneiderman diagram)

  • Blokdiagrammen
  • UML (Unified Modeling Language)
 • Het lezen van syntaxdiagrammen

 • Software Kwaliteit Basis (Kwaliteitsattributen, principes en best practices)

 • Practicum met Micro Focus Visual COBOL

©Copyright 2023 StormPunt iTrack