Reskill vraagt om een andere aanpak…

De omscholing van ervaren professionals vraagt wat ons betreft om een geheel andere manier van lesgeven. Centraal daarin staat het besef dat een groot deel van de reeds aanwezige kennis en kunde een van de belangrijkste uitgangspunten is bij de opbouw van nieuwe expertise. Juist deze kennis en ervaring kan gebruikt worden als hefboom bij het zich eigen maken van nieuwe uitgangspunten binnen het vakgebied. Ervaring is hier geen last maar een wezenlijke versneller van het proces. Binnen ons team hebben wij de noodzakelijke ervaring aan boord om de aanwezige praktijkkennis ook daadwerkelijk te gebruiken binnen de lesstof. Begrip en respect voor de eerder verworven vaardigheden is natuurlijk een belangrijk uitgangspunt bij de omscholing van ervaren professionals.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack