Licenties

COBOL opleidingen

StormPunt iTrack is partner van Micro Focus in het Micro Focus COBOL Academic Program. StormPunt iTrack gebruikt standaard de laatste versie van Micro Focus Visual COBOL of Micro Focus Enterprise Developer in de eigen COBOL opleidingen. De door Micro Focus in licentie gegeven software valt onder de Micro Focus End-User Software License Agreement (“Micro Focus EULA”).

Indien Opdrachtgever een andere ontwikkelomgeving dan Visual COBOL wenst te gebruiken, dan is dit alleen mogelijk als de Opdrachtgever er zorg voor draagt dat, indien noodzakelijk, de juiste licenties voor commercieel gebruik tijdig aanwezig zijn. Ook kunnen dan maatwerk-aanpassingen op het standaard opleidingsmateriaal noodzakelijk zijn.

SQL Opleidingen

StormPunt iTrack gebruikt standaard het open source PostgreSQL Database Management System in de eigen SQL opleidingen. PostgreSQL is vrijgegeven voor commercieel gebruik onder de PostgreSQL License.

Indien Opdrachtgever een ander Database Management System dan PostgreSQL wenst te gebruiken, dan is dit alleen mogelijk als de Opdrachtgever er zorg voor draagt dat, indien noodzakelijk, de juiste licenties voor commercieel gebruik tijdig aanwezig zijn. Ook kunnen dan maatwerk-aanpassingen op het standaard opleidingsmateriaal noodzakelijk zijn.

Java opleidingen

StormPunt iTrack gebruikt standaard de laatste versie van de open source ontwikkelomgeving Eclipse in de eigen Java opleidingen. Eclipse is vrijgegeven voor commercieel gebruik onder de Eclipse Public License.

Indien Opdrachtgever een andere ontwikkelomgeving dan Eclipse wenst te gebruiken, dan is dit alleen mogelijk als de Opdrachtgever er zorg voor draagt dat, indien noodzakelijk, de juiste licenties voor commercieel gebruik tijdig aanwezig zijn. Ook kunnen dan maatwerk-aanpassingen op het standaard opleidingsmateriaal noodzakelijk zijn.

Virtual Classroom

StormPunt iTrack gebruikt standaard de teleconferentieservice Zoom in de eigen Virtual Classroom.

Indien Opdrachtgever een ander platform dan Zoom wenst te gebruiken, dan is dit alleen mogelijk als de Opdrachtgever er zorg voor draagt dat, indien noodzakelijk, de juiste licenties voor commercieel gebruik tijdig aanwezig zijn.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack