Missie, Visie en Kernwaarden

Missie

StormPunt iTrack wil bijdragen aan het (om)scholen van professionele Software Developers met name op het gebied van Java en COBOL. Ons product bestaat uit een geïntegreerde aanpak (Master Class Accelerated), aangevuld met begeleiding op de werkvloer, individuele coaching op basis van een persoonlijk ontwikkelplan, kennisdeling en maatwerk trajecten.

Visie

StormPunt iTrack wil een in de markt erkende partij zijn in het scholen van Software Developers door leren, ervaren en delen. Door het meemaken, ondervinden en uitproberen in een Agile team beklijft het geleerde waardoor het snel in de praktijk kan worden toegepast. 

Kernwaarden

  • Leren is uitdagend, praktijk gerelateerd, plezierig, gericht op samenwerking maar altijd met oog voor het individu
  • Passie voor het vakgebied Software Development
  • Professioneel en deskundig in de wijze van werken en dat uitdragen in onze opleidingen
  • Vernieuwend op inhoud en uitvoering
  • Samenwerken op basis van respect, waardering en betrokkenheid

©Copyright 2023 StormPunt iTrack