Disclaimer

Deze disclaimer, inclusief het Privacybeleid, is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de websites www.stormpunt-itrack.com en www.stormpunt-itrack.nl. StormPunt iTrack Coöperatie U.A. wijst u ten aanzien daarvan op het volgende:

Aansprakelijkheid

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de websites (inclusief alle productinformatie die er te vinden is) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk indien er sprake is van 'kennelijke' (type-)fouten. Hiermee worden fouten bedoeld waarbij iedere bezoeker zeker weet dat het om een fout moet gaan. Komt u ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als u ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur uw e-mail naar: info@stormpunt-itrack.com.

Rechten

StormPunt iTrack Coöperatie U.A., of de rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteurs- en merkrechten, portretrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de websites staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, illustraties en grafisch materiaal. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de websites. Het is niet toegestaan om de websites of gedeelten daarvan openbaar te maken, te vermenigvuldigen, of op een andere manier op te slaan of ter beschikking te stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van StormPunt iTrack Coöperatie U.A. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Wijzigingen

StormPunt iTrack Coöperatie U.A. mag de informatie op de websites, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack