Kennis, Inzicht, Vaardigheden en Attitude

Competenties zijn een combinatie van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor de succesvolle uitvoering van een taak in de beroepspraktijk.

Kennis

De informatie, begrippen en procedures die een individu verwerft, onthoudt en in een bepaalde context kan reproduceren. Kennis verwerven gebeurt door leerprocessen.

Inzicht

Het vermogen om kennis op de juiste wijze te gebruiken in een onbekende situatie.

Vaardigheden

Het vermogen om iets herhaaldelijk in bekende of nieuwe situaties goed uit te voeren. Vaardigheden leert men door veelvuldig trainen.

Attitude

De verzameling van emoties, gedachten en overtuigingen die een houding bepalen ten opzichte van het geleerde, ten opzichte van collega’s, stakeholders of nieuwe ontwikkelingen. Persoonlijke motivatie en omgeving zijn belangrijk.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack