Java 8 Certified Associate
'Fit for the Future' Track

voor ervaren developers die willen omscholen

Deze variant is opgezet als omscholing en certificering leergang voor ervaren developers die onbekend zijn met object georiënteerde programmeeromgevingen. Daarnaast wellicht ook interessant voor andere ervaren ICT professionals die zich richting Java willen verbreden. Een formele intake is binnen deze track noodzakelijk. Op basis daarvan kan op voorhand vastgesteld worden of de kandidaat afdoende voorkennis en praktische vaardigheden bezit om de track succesvol af te kunnen ronden. Beoordeling en zelfreflectie maken standaard onderdeel uit van deze track.

Een Fit for the Future track is een combinatie van klassikale training en zelfstudie die zoveel mogelijk op aaneengesloten dagen uitgevoerd wordt. Wel worden regelmatig zelfstudiedagen ingepland om de aangereikte leerstof te laten bezinken en extra optionele opgaven te maken. Het uiteindelijke aantal opleidingsdagen is afhankelijk van de inrichting van de praktijkopdracht binnen de track.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack