Backend COBOL Reskill Track

voor ervaren developers die willen omscholen

PI Shaped

"Een Backend COBOL Developer ontwerpt, implementeert en onderhoudt COBOL applicaties op de server, die services en data leveren aan o.a. de front-end. Een Backend Developer heeft talent heeft voor het oplossen van complexe vraagstukken en streeft naar kwalitatief goed werkende applicaties met een hoge nauwkeurigheid, beschikbaarheid en performance."

De Backend COBOL Reskill Track is bedoeld voor Java of .NET developers, met minimaal één jaar programmeerervaring in een Agile team, die onbekend zijn met het data georiënteerde programmeren in COBOL. Een formele intake is binnen deze track noodzakelijk. Op basis daarvan kan op voorhand vastgesteld worden of de kandidaat afdoende voorkennis en ervaring bezit om de track succesvol af te kunnen ronden.

De duur van de Backend COBOL Reskill Track is 15 dagen.

Additionele opleidingen

Als de kandidaten niet aan de vereiste voorkennis voldoen bestaat de mogelijkheid de Backend COBOL Reskill Track uit te breiden met één of meerdere additionele opleidingen (bijvoorbeeld de training COBOL Embedded SQL).

©Copyright 2023 StormPunt iTrack