Gegevensanalyse en Bestandsorganisatie

Detailinformatie

Inhoud

  • Het analyseren van gegevens van één of meer informatiebehoeften
  • De concepten van het data modeleren
  • De grafische vastlegging van datamodellen (ERD)
  • De verschillende soorten datamodellen (conceptueel, logisch en fysiek)
  • Het opstellen en onderhouden van een gegevensmodel of datamodel opstellen
  • Het maken van een record ontwerp
  • De verschillende vormen van opslag in bestanden en de voor- en nadelen hiervan
  • Het opstellen van een analyse die het bouwen of wijzigen van een applicatie ondersteunt

©Copyright 2023 StormPunt iTrack