C# Basis Object Georiënteerd Programmeren en UML

Detailinformatie

Inhoud

 • Introductie .NET Framework
 • Introductie Microsoft unit testing framework
 • Object Oriëntatie Concepten
 • Unified Modeling Language (Class Diagram, Package Diagram, Sequence Diagram, State Machine Diagram en Use Case Diagram)
 • C# Basis Syntax:
  • Basiselementen (o.a. variabele, console applicaties, namespace, operator, modifiers en array)
  • Basis object georiënteerd programmeren (class, object, message, method, inheritance, polymorphism en encapsulation)
  • Types (value types, reference types, stringverwerking, boxing, casting en type conversions)
  • C# Object (hashcode, object equality en string representatie)
  • Collections, generics en iteraties
 • Test Driven Development (Exception handling, Assertions en Unit testing)
 • Software Kwaliteit Basis (Kwaliteitsattributen, principes en best practices)

In een geïntegreerde rode draad casus worden al deze elementen praktisch toegepast in de analyse, het design, de implementatie en het testen van een C# Console applicatie.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack