Java 8 Casus Matrix

Detailinformatie

Inhoud

Een matrix is een tabelvorm gebaseerd op rijen en kolommen waaraan elementen toegevoegd kunnen worden”.

In deze praktijkopdracht gaat de deelnemer zelfstandig ervaring opdoen met de basiselementen van de programmeertaal Java en het object georiënteerd programmeren door verschillende algoritmes te ontwikkelen en te testen voor een matrix. 

Het doel is een Matrix API te schrijven die zich conformeert aan het Java Collections Framework.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack