COBOL Reskill Gestructureerd Programmeren

Training

Werkvorm Klassikaal met groepsgewijze casuïstiek

Duur 5 dagen

Verdeling 40% theorie - 60% opgaven

©Copyright 2023 StormPunt iTrack