Java 8 Casus 2048

Praktijkopdracht

Inleiding

Doelstelling van deze praktijkopdracht is het versneld verkrijgen van inzicht in en vaardigheid met de geavanceerde onderwerpen uit de programmeertaal Java door het integreren van de verschillende kennisonderdelen uit de Java 8 Practitioner Deel 1 training. Het vakmanschap staat centraal en de deelnemer wordt geacht om onderhoudbare, herbruikbare, betrouwbare en overdraagbare applicaties te ontwikkelen.
Lees de detailinformatie over deze praktijkopdracht

Doelgroep

Java Developers met minimaal 6 maanden praktijkervaring in Java Software Development (fit for the future)

Duur 3 dagen

Verdeling 100% opgaven

©Copyright 2023 StormPunt iTrack