Wat maakt onze Master Class COBOL zo Accelerated ?

13 juni 2023

Terugkijkend op de afgelopen tijd evalueer ik, Gemma Kuijpers, de afgelopen periode. Hard gewerkt aan het ontwerpen en geven van de Master Class COBOL. En daar ben ik best trots op! Maar is dat terecht?

Waarom is onze Master Class COBOL de moeite waard? Kunnen we nog verbeteren? Wat doen andere opleiders eigenlijk? Natuurlijk bieden andere opleiders ook goede trainingen aan, maar die zijn vaak gefocust op het leren van een programmeertaal of wat een specifieke service of feature voor jou kan betekenen. Daarnaast biedt iedereen tegenwoordig de combinatie van remote en klassikaal leren aan. Neen, dát is niet het onderscheidende. Maar wát dan wel?

Eigenlijk is het terug te voeren op een oude ervaring uit het onderwijs. Daar kregen studenten in het 4e jaar van het HBO een projectweek. In deze week moesten ze een plan opstellen, dit plan economisch onderbouwen, een prototype bouwen en met een presentatie hun eindresultaat “verkopen” aan de opdrachtgever (docenten). En de feedback was: “wat hebben we veel geleerd” en “we doorzien nu hoe alles met alles samenhangt”.

Studenten en ook de docenten leerden veel in die week, er was veel positieve energie, plezier en “last but not least” een aantal werkende prototypes. Deze positieve ervaring was de belangrijkste reden waarom we bij het ontwerp van de inhoud van de Master Class COBOL niet alleen de taal COBOL centraal stellen, maar ook de aspecten van het werken in een team. De deelnemers voorbereiden op een werkplek in een modern team waarin je samen werkt aan alle onderdelen. Ik had al ervaren dat specifieke COBOL teams in sommige organisatie vasthielden aan hun eigen (niet agile) werkwijze. Zo herinner ik me het migreren van een database waarbij het COBOL team eerst de volledige database wilde maken alvorens met de applicatie te gaan testen. Na veel overleg waren ze uiteindelijk bereid om slechts een deel van de database te maken en dan te testen met de COBOL applicatie. Omdat ze daarbij allerlei problemen vroegtijdig ontdekten en sneller konden oplossen, leerden ze in de praktijk dat het beter is om grote aanpassingen op te splitsen in kleinere brokken waardoor de complexheid afneemt en de testbaarheid toeneemt.

Tegenwoordig is een team meestal een feature team en daarmee verantwoordelijk voor een (deel)product ongeacht de verschillende platformen (COBOL, Java, front-end, etc,). Verder moet het team naast nieuwbouw ook het onderhoud op de in productie zijnde applicatie verzorgen. De teamleden moeten dus echt T-shape zijn en ook bereid zijn om andere taken uit te voeren.

Het schrijven van een user story en het opsplitsen van een stuk functionaliteit in kleinere brokken die snel getest kunnen worden, is dé manier om tegenwoordig snel feedback te krijgen op functionaliteit en als team inzicht in de complexiteit en effort.

Afbeelding Opsplitsen functionaliteit in kleinere brokken
Afbeelding Schatten

Maar na enige oefening en het hebben van referenties (uit voorgaande oefeningen met teamwerk) zie je snel dat de deelnemer durft te schatten en snel leert als het moeilijker of complexer wordt. Natuurlijk zal het in een nieuw team weer even aanpassen zijn omdat er andere referenties worden gebruikt en omdat er wellicht meer of minder werk aan een story verbonden is i.v.m. de Definition of Done. Een tijd na afloop van de training horen we van onze deelnemers dat ze zich goed voorbereid voelden en snel hun weg vonden in een nieuwe werkomgeving.

We kunnen trots zijn op onze Master Class COBOL. We bereiden de deelnemers op een plezierige en leerzame voor om te groeien in hun nieuwe rol als COBOL Developer die goed beslagen ten ijs komt.

Conclusie: door alle facetten van idee naar realisatie te laten ondervinden, door iteratief te ontwikkelen, door teamwerk en door het enthousiasme van deelnemers en trainers is onze Master Class COBOL zo Accelerated.

Geïnteresseerd in een training van deze enthousiaste COBOL trainer en haar collega’s? Laat het ons weten of zie voor meer details onze website.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack