Vijfjarig bestaan

2 oktober 2020

De tijd vliegt en daarmee is StormPunt iTrack bij haar eerste mijlpaal gekomen. Onze coöperatie bestaat 5 jaar en dat is toch een moment om even bij stil te staan.

In die 5 jaar hebben we diverse innovaties en ontwikkelingen doorgemaakt. Wat begon als een idee van twee collega’s om samen Java-opleidingen te gaan verzorgen is uitgegroeid tot een platvorm voor trainers en coaches.

Terug naar oktober 2015; StormPunt iTrack Coöperatie U.A. wordt ingeschreven bij de kamer van koophandel. Er is bewust gekozen voor een coöperatie als rechtsvorm omdat een coöperatie uitgaat van de kracht van de samenwerking van de leden. Elk lid is expert op zijn/haar vakgebied en daardoor kunnen we elkaar naadloos aanvullen en ondersteunen.

Direct na de oprichting werden de contacten met opdrachtgevers gelegd en de eerste Java-trainingen werden met enthousiasme door de deelnemers gevolgd en zeer positief beoordeeld.

Een belangrijke innovatie is de ontwikkeling van de Master Class Java Accelerated geweest. Een Master Class waarin Java, Analyse & Design, Backend, Database modelleren, SQL, Front-end en Agile wordt geïntegreerd. De leerstof wordt concentrisch aangeboden en de deelnemer leert om de nieuw verworven kennis toe gebruiken in steeds omvangrijker en realistischer wordende praktijkopdrachten.

Een volwaardige team/projectsimulatie is recent toegevoegd aan Master Class Java Accelerated waardoor praktijkervaring wordt opgedaan met Scrum, GIT (versiebeheer), Maven (build manager), Softwarekwaliteit, Projectinrichting CI/ CD en Groepsdynamiek (werken met meerdere teams). Deze variant is zeer succesvol en door de grotere leereffecten (herhaling, beter begrip van de diverse talen en ontwerpen, samenwerken) blijken de deelnemers veel beter voorbereid op de taken in de eigen werkomgeving.

Het is mooi om terug te blikken en er even bij stil te staan, maar StormPunt iTrack gaat verder. Het team gaat deze mijlpaal gebruiken om doelen voor de komende jaren te kiezen. Zo zullen er meer variaties beschikbaar zijn in leervormen (klassikaal, individueel, blended, virtueel) en blijven we de veranderende wensen van onze opdrachtgevers en de voortschrijdende technische mogelijkheden continue verwerken in onze opleidingen. Want ook in de toekomst willen wij onze klanten zo goed mogelijk van dienst blijven zijn!

We hebben er zin in. Op naar de volgende 5 jaar.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack