Spring Core 4

Training

Inleiding

Doelstelling van deze training is het zelfstandig kunnen toepassen van het Spring Core framework in een Java Enterprise omgeving. Het vakmanschap staat centraal en de deelnemer wordt sterk uitgedaagd om zelfstandig met de theorie in de praktijk aan de slag te gaan om het Spring Framework snel en op de juiste wijze toe te passen. 
Lees de detailinformatie over deze training

Doelgroep

Senior Java Developers met 1 tot 2 jaar  praktijkervaring in Java Software Development (fit for the future)

Duur 5 dagen

Verdeling 40% theorie - 60% opgaven

Voorkennis / vooropleiding

  • Kennis van de objectgeoriënteerde programmeertaal Java op het niveau van het 'Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer (1Z0-809)' certificaat
  • Kennis van Design Patterns (Gang of Four)
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal
  • Leesvaardigheid Engels

©Copyright 2023 StormPunt iTrack