Java 8 Basis Object Georiënteerd Programmeren en UML

Detailinformatie

Inhoud

 • Object Oriëntatie Concepten
 • Unified Modeling Language (Class Diagram, Package Diagram, Sequence Diagram, State Machine Diagram en Use Case Diagram)
 • Java Basis Syntax:
  • Basis object georiënteerd programmeren (class, object, message, method, inheritance, polymorphism en encapsulation)
  • Datatypen (Primitieve datatypes, Date & Time API, wrapper classes, autoboxing)
  • Recursief programmeren
 • Test Driven Development (Exception handling, Assertions en Unit testing met JUnit)
 • Software Kwaliteit Basis (Kwaliteitsattributen, principes en best practices)

In een geïntegreerde rode draad casus worden al deze elementen praktisch toegepast in de analyse, het design, de implementatie en het testen van een Java Console applicatie.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack