Java 8 Casus Networked Matrix

Detailinformatie

Inhoud

In deze casus wordt een gedistribueerd framework ontworpen en geprogrammeerd voor matrix spellen voor een gemanagede omgeving. Onderdelen van het gedistribueerde ontwerp zijn het ontwikkelen van een eigen API voor matrix spellen en het uitwerken van een container voor deze API. Het Framework wordt concreet toegepast voor spellen als "Vier op een rij", "2048" en "Boter, Kaas en Eieren".

Opmerking

Deze praktijkopdracht is alleen in combinatie met de bijbehorende vaardigheidstraining Java 8 Practitioner Deel 3 te boeken.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack