Java 8 Casus Matrix Reloaded

Detailinformatie

Inhoud

Een matrix is een tabelvorm gebaseerd op rijen en kolommen waaraan elementen toegevoegd kunnen worden”.

In deze praktijkopdracht gaat de deelnemer zelfstandig ervaring opdoen in een complexe praktijksituatie met de geavanceerde elementen van de programmeertaal Java door verschillende algoritmes te ontwikkelen en te testen voor de matrix.

Het doel is een Matrix API te schrijven die zich conformeert aan het Java Collections Framework.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack