Java 8 Agile Developer met Scrum Praktijklab

Detailinformatie

Inhoud

Deze praktijkopdracht wordt uitgevoerd in een volwaardige projectsimulatie waardoor ook praktijkervaring wordt opgedaan met:

 • Scrum (Agile software development methode)
 • Samenwerking binnen het development team
 • Het doorlopen van enkele sprints
 • Het analyseren van het bedrijfsproces
 • Het opsplitsen van het bedrijfsproces in kleinere eenheden (user story’s / product back log items)
 • Het relatief schatten van de user story’s
 • Het realiseren van een werkend product binnen een sprint dat voldoet aan de “definition of done”
 • Het integreren van de deliverables van verschillende teams
 • GIT (versiebeheer)
 • Maven (build manager)
 • Software kwaliteit
 • Projectinrichting CI / CD met Raspberry PI

©Copyright 2023 StormPunt iTrack