Zelfstudie Begeleidingskit

Opleidingen die in zelfstudie worden gedaan, maken gebruik van de Begeleidingskit van StormPunt iTrack. Deze Begeleidingskit bevat alle leermiddelen om de opleiding succesvol af te kunnen ronden.

Mogelijke leermiddelen uit de Begeleidingskit zijn:

 • Syllabus
 • Opdrachten
 • Voorbeelduitwerkingen
 • Instructiefilms
 • Instructie inrichten practicumomgeving
 • Instructie inrichten virtual classroom
 • Leerboek
 • Certificeringboek
 • Extra proefexamens
 • Voucher vendor examen
 • Voucher examen simulator

Voor additionele ondersteuning is er de prepaid kaart. Deze kaart geeft de mogelijkheid om snel een beroep te doen op één van de trainers.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack