Virtual Classroom

Klassikale Opleiding

De Virtual Classroom is een leeromgeving waar deelnemers en trainers via hun laptop in een digitale ruimte bijeenkomen. Met de Virtual Classroom wordt een fysieke opleidingsruimte nagebootst. Instructies en uitleg kunnen met de hele groep worden gedaan. Daarnaast kan er in subgroepjes worden gewerkt aan de opdrachten. De trainer kan virtueel wandelen van groep naar groep om te helpen of extra uitleg te geven. Ook kan de groep of een deelnemer virtueel een hand opsteken om de trainer om hulp te vragen.

Individuele Opleiding

De Virtual Classroom kan ook gebruikt worden bij individuele opleidingen. Hierbij kan maximaal rekening worden gehouden met de specifieke omstandigheden van elke deelnemer. Zo kan de begeleiding ook in de avond en/of in het weekend plaatsvinden. Flexibel toch, maar de trainer zorgt er wel voor dat de leerdoelen van de opleiding worden behaald binnen de gestelde tijd. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met niveau, tempo en leerstijl van de deelnemer.

De begeleiding op afstand (tijdstippen) wordt in overleg tussen deelnemer en trainer gepland.

Inrichting

De inrichting van de Virtual Classroom en de practicum omgeving wordt voorafgaand aan de opleiding door de trainer met de deelnemer(s) besproken zodat het verdere traject probleemloos kan verlopen.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack