Oracle Certified Expert Web Component Developer (1Z0-899)

Examentraining

Inleiding

Doelstelling van deze examentraining is de deelnemer optimaal voor te bereiden op het ‘Oracle Certified Expert, Java EE 6 Web component Developer’ examen (1Z0-899). Door het maken van proefexamens wordt inzicht verkregen in de eigen kennis in relatie tot de gestelde leerdoelen van het examen. Welke leerdoelen worden al voldoende beheerst en welke dienen nog extra aandacht te krijgen. Dit verhoogt de effectiviteit van het studeren om het examen met voldoende resultaat af te leggen.
Lees de detailinformatie over deze examentraining

Doelgroep

Senior Java Developer met 1 tot 2 jaar praktijkervaring in Java Software Development (fit for the future)

Verdeling 75% theorie - 25% proefexamens  (inclusief nulmeting)

Voorkennis / vooropleiding

©Copyright 2023 StormPunt iTrack