Java 8 Certified Professional
'Fit for the Future' Track

doorgroeien naar Certified Professional

Deze variant is bedoeld voor Java developers, met minimaal 6 maanden praktijkervaring in Java Software Development, die de stap van Certified Associate naar Certified Professional willen maken. De deelnemer moet bij aanvang in het bezit zijn van het Oracle Certified Associate, Java SE8 Programmer (1Z0-808) certificaat. Een formele intake is binnen deze track noodzakelijk. Op basis daarvan kan op voorhand vastgesteld worden of de kandidaat afdoende praktische vaardigheden bezit om de track succesvol af te kunnen ronden. Beoordeling en zelfreflectie maken standaard onderdeel uit van deze track.

Een Fit for the Future track is een combinatie van klassikale training en zelfstudie die zoveel mogelijk op aaneengesloten dagen uitgevoerd wordt. Het uiteindelijke aantal opleidingsdagen is afhankelijk of de optionele training Object Oriented Analyse & Design onderdeel uit maakt van de track.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack