Java 8 Certified Professional
'Fit for Purpose' Track

voor ervaren Java 8 developers

Deze variant is opgezet als upgrade en certificering track voor Java Developers met minstens 3 jaar praktijkervaring op het gebied van Java Software Development, Object Oriented Anaysis & Design, Design Patterns en SQL. De deelnemer moet bij aanvang in het bezit zijn van het Oracle Certified Associate, Java SE8 Programmer (1Z0-808) certificaat. Een formele intake is binnen deze track noodzakelijk. Op basis daarvan kan op voorhand vastgesteld worden of de kandidaat afdoende praktische vaardigheden bezit om de track succesvol af te kunnen ronden. 

Een Fit for Purpose track wordt in principe in volledige zelfstudie gedaan door de deelnemer met de Begeleidingskit van StormPunt iTrack. Beoordeling en zelfreflectie maken geen onderdeel uit van deze track.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack