Vormen van Leren

Zelfstudie

Zelfstudie is het ontwikkelen van een kennisdomein door veel informatie te zoeken en te lezen. Er zijn vele relevante websites, wiki's en boeken over elk onderwerp voor de gewenste vaardigheden. Voordeel in eigen tijd en tempo leren; nadeel het verkrijgen van vaardigheden is lastig omdat er geen feedback lus is.

Pair programming

Pair programming is een concept afkomstig uit XP: twee personen werken samen achter één computer (1 toetsenbord 1 beeldscherm) aan hetzelfde probleem. Er is sprake van een duidelijke rolverdeling. De eerste bedient het toetsenbord en produceert code, ontwerp of tekst. De tweede persoon heeft een controlerende en vooruitdenkende taak. Terwijl geschreven wordt, denkt hij dus al na over de te nemen stappen. Fouten snel opgemerkt en opgelost. Regelmatig wisselen de 2 personen van rol. Naast het leren van een ervaren persoon die voordoet (als hij produceert) en uitlegt als hij controleert is er het voordeel is dat kennis over bepaalde (onderdelen van) oplossingen bij meer dan 1 persoon aanwezig is.

Inofficiële training

Inofficiële training is trainen door leden van hetzelfde team of tussen teams bijvoorbeeld uitdiepen van een onderwerp tijdens een lunch of het deelnemen aan een community of practice waarin vakbekwaamheid uitgebreid wordt besproken. Voordeel regelmatig, relatief goedkoop, gericht op eigen product of bedrijf. Nadeel het leren en toepassen kan niet direct worden afgedwongen. Feedback op toepassen is afwezig zou echter met interteam review kunnen worden ingevuld.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack