Van  pech naar COBOL leerweg

10 mei 2023

“Het kan verkeren” zei Bredero…. Deze woorden schieten ons steeds te binnen als we terugkijken naar het afgelopen jaar. Alle dynamiek van remote werken in coronatijd leverde een verrijking van onze aanpak op. De trainingen worden steeds leuker en succesvoller en we zijn enthousiast om verder gaan !
Maar we hebben buiten meneer Murphy gerekend. Er gaat van alles fout en uiteraard op het meest ongelegen moment; … enfin het zat tegen.
We zijn adaptief aan de slag gegaan en gaan herbezinnen op ons product en onze kwaliteiten. Wat zijn mogelijkheden en waar kunnen we vernieuwen ?

Van de huidige populatie aan COBOL developers gaat een significant deel binnen afzienbare termijn met pensioen en er zijn nog veel goed werkende COBOL systemen die onderhouden en waarschijnlijk ook uitgebreid moeten worden. Er is dus behoefte aan COBOL developers en vanuit het onderwijs wordt die behoefte niet meer ingevuld !

Concentrische aanpak   Klein

We  besluiten een Master Class COBOL Accelerated  te gaan maken. Eerst een track voor beginnende programmeurs ('Young Professionals') en later een variant voor ervaren ontwikkelaars (Java, C++, .NET). Tegelijkertijd ontmoeten we een oud-collega, een ervaren COBOL-trainer, die met ons aan de slag wil.
De eerste discussies gaan over het ontwikkelen van een roadmap. We gebruiken als basis onze ervaring met de Master Class Java Accelerated. We kiezen voor een concentrische aanpak waarin het ontwerpen, structureren, documenteren, implementeren in COBOL en testen centraal staan.

In het begin veel individuele oefeningen. Immers door het zelf doen (en ook fout doen en verbeteren) ontstaat vaak een Aha-erlebnis en dát bevordert het leerproces. Daarna uitbreiding van de COBOL-kennis en aanvullen met best practices, patterns en advanced onderwerpen. De opdrachten veranderen geleidelijk van individueel naar teamwerk. Hierbij gebruiken we onze ervaringen met Agile. Elk blok wordt afgesloten met casuïstiek waarin de deelnemers veel vrijheid krijgen om eigen oplossingen uit te werken. De trainers spelen de rol van Product Owner, stakeholder of “lastige” architect om de werkelijkheid na te bootsen.

Alle aspecten van samenwerken in een team komen in de geïntegreerde eindcasus (praktijksimulatie) aan de orde: het gezamenlijk implementeren van een COBOL-applicatie op basis van een product backlog, het schrijven van user stories en schatten van het werk. De trainers zijn er alleen om vragen te beantwoorden in de rol van Product Owner of Scrum Master en uiteraard om te adviseren als er hulp nodig is.
De eerste uitvoeringen van de Backend COBOL Developer Track voor Young Professionals verlopen prima. Alle trainers participeren, verbeterpunten worden snel geconstateerd en aangepakt. De deelnemers blijken zeer enthousiast over de manier van werken en zijn verbaasd over hoeveel ze geleerd hebben in nauwelijks twee maanden tijd.

Conclusie: We hebben een uitstekend COBOL product !

Naast de Backend COBOL Developer Track voor Young Professionals is inmiddels ook de Backend COBOL Reskill Track beschikbaar.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack