Zelfstudie Begeleidingskit

Modules die in volledige zelfstudie door de deelnemer worden gedaan, maken gebruik van de Begeleidingskit van StormPunt iTrack. Deze Begeleidingskit bevat alle benodigde leermiddelen om de module succesvol af te kunnen ronden.

Mogelijke leermiddelen uit de Begeleidingskit zijn:

  • Syllabus
  • Opdrachten
  • Voorbeelduitwerkingen
  • Instructie inrichten practicumomgeving
  • Instructie inrichten virtual classroom
  • Leerboek
  • Certificeringboek
  • Extra proefexamens
  • Voucher vendor examen
  • Voucher examen simulator

Additionele ondersteuning voor individuele deelnemers met een Begeleidingskit is natuurlijk altijd bespreekbaar. Hiervoor worden dan separate afspraken gemaakt t.a.v. uren, budget en prijsstelling.

Een veel voorkomende variant voor additionele ondersteuning is de prepaid kaart. Deze kaart geeft de mogelijkheid om snel een beroep te doen op één van de trainers. 

©Copyright 2020 StormPunt iTrack